Integritetspolicy | EUKANUBA

Integritetspolicy

Vi tar dataskydd och -sekretess på största allvar och efterföljer tillämpliga nationella och europeiska dataskyddsbestämmelser. Nedan tar vi upp den viktigaste informationen om hur vi samlar in, behandlar och använder data, i synnerhet vilken information och vilka personuppgifter vi lagrar och vad vi gör med den/dessa.

Vissa av de erbjudanden och tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats kan omfattas av ytterligare dataskyddsbestämmelser. Dessa bestämmelser kommer att göras tillgängliga för dig inom ramarna för erbjudandet eller tjänsten och de har företräde över nedanstående villkor.


1. ANSVARIGT ORGAN
Det ansvariga organet för insamlingen, behandlingen och användningen av dina personuppgifter, i enlighet med den tyska personuppgiftslagen, är VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany/Tyskland.

2. INSAMLING, BEHANDLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter
Personuppgifter definieras som specifika uppgifter gällande personliga eller materiella förhållanden för en identifierad eller identifierbar fysik person.

Detta inkluderar, i synnerhet, ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress, födelsedatum samt diverse registrerade uppgifter som du angivit i samband med en onlinebeställning, registrering, skapande av ett kundkonto eller en fråga som skickats via kontaktformuläret (kallas hädanefter "uppgifter").

Statistiska uppgifter som vi samlar in av tekniska anledningar när du besöker vår webbplats, och som inte kan kopplas direkt till din person, omfattas inte av dessa dataskyddsvillkor. Sådana statistiska uppgifter omfattar information om antal besök på webbplatsen, nedlagd tid på vår webbplats, sidorna du har besökt, information om din/dina webbläsare, IP-adress, mjukvaru- och hårdvaruinformation. Denna information samlas in och behandlas anonymt för att införskaffa information om användningen av vår hemsida och kunna optimera den.

Insamling, behandling och användning av dina uppgifter
Vanligtvis går det att använda vår webbplats utan att ange några uppgifter. I de fall våra webbplatser samlar in uppgifter kommer detta att i möjligaste mån ske frivilligt.

Alla uppgifter som samlas in och behandlas inom ramarna för vår affärsrelation med dig kommer endast att användas i det syfte som uppges när du anger sagda uppgifter, till exempel för att besvara din fråga, behandla avtal som ingåtts, för att leverera beställda varor, för att behandla betalningar, för marknadsföring och i synnerhet för att skicka nyhetsbrev per e-post (se artikel 3), eller för teknisk administration.

När du kontaktar oss för första gången skapar vi en profil åt dig i vår databas. Alla uppgifter som du vid senare tillfällen uppger till oss kommer också att sparas på din profil.

Om du uppger uppgifter från andra personer, till exempel namn på din fru/make eller arbetskollega, kommer vi att anta att du har erhållit tillåtelse från sagd person/sagda personer för att uppge dessa uppgifter.

Personer under 18 års ålder får inte uppge några uppgifter till oss utan tillåtelse på förhand från målsman.

Dina uppgifter kommer endast att överföras till tredje part, i synnerhet till verksamheter som anlitats av oss, när detta är nödvändigt för att implementera och utföra specifika åtgärder och om du på förhand har godkänt sådan överföring. I de fall vi anlitar andra företag för att utföra uppdrag åt oss inom ramarna för ett avtal för behandling av personuppgifter och förmedlar dina uppgifter till dem i detta syfte, måste detta eller dessa företag skydda dina uppgifter och endast använda dem för det angivna syftet.


3. SKRIVA UPP SIG PÅ VÅR E-POSTLISTA
Om du skriver upp dig på vår e-postlista kommer vi enbart att använda de uppgifter du uppger i syfte att skicka nyhetsbrev till dig varje kvartal. Du måste uppge din e-postadress och ditt land för att registrera dig. All ytterligare information uppges helt frivilligt och används för att skräddarsy nyhetsbrevets innehåll efter dina intressen. Nyhetsbrevet innehåller aktuella erbjudanden, nyheter och information om våra produkter.

Vi försöker alltid att förbättra vår service. Med det i åtanke utvärderar vi tidigare nyhetsbrev, t.ex. om de angivna e-postadresserna är tillgängliga, om nyhetsbrevet har öppnats, om länkarna i nyhetsbrevet har använts och om något svar eller någon retur sker ((automatiskt) svar, felmeddelande, etc.).

Du kan alltid och omedelbart avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev, utan att ange anledning, antingen genom att använda länken för uppsägning av prenumeration längst ner i vårt nyhetsbrev, genom vårt kontaktformulär, eller genom att skicka ett mejl till info@eu.spectrumbrands.com.


4. KAKOR
För mer information om vår Policy för kakor, klicka här.

5. DATASKYDD
Vi gör vårt yttersta för att lagra dina data och använder alla de tekniska och organisatoriska möjligheter som står till vårt förfogande för att förhindra att tredje part får åtkomst till den.

Alla data lagras på servrar av högsta möjliga säkerhetsstandard för att skydda mot all slags dataintrång av tredje part.


6. RÄTTIGHETER FÖR ÅTKOMST, ÄNDRINGAR, BORTTAGNING OCH BLOCKERING AV DATA 
Du kan alltid på skriftlig begäran och utan kostnad få information om vilka data som finns lagrade om dig, deras källa och mottagare samt varför data har behandlats.

Du har även alltid rätt att ändra, blockera eller ta bort dina data.

Du kan kontakta oss gällande detta genom e-post, fax eller brev:

IAMS Europe B.V. 
Vosmatenweg 4 | 7742 PB Coevorden | The Netherlands
Telephone 00 800 241 53 414 | coevorden@eu.spectrumbrands.com
www.eu.spectrumbrands.com

Vi kommer att ta bort, ändra eller blockera dina data i enlighet med tillämpliga juridiska bestämmelser.

© IAMS Europe B.V., 2018