Imprint | EUKANUBA

Imprint

Distribueras av:

Tree of Pets AB

Linjalvägen 3 | 187 66 Täby | Sweden 

Tel: +46 8 630 73 00 | info@treeofpets.se 
VAT-no: SE556132794001

www.treeofpets.se

IAMS Europe B.V.
Vosmatenweg 4 | 7742 PB Coevorden | Nederländerna
Telefon 00 800 241 53 414 | consumerservice.pet@eu.spectrumbrands.com
www.eu.spectrumbrands.com

Commerzbank AG | BIC: COBADEFF614 | IBAN: DE76614400860107958 |
BTW-nummer NL 805398958B01 I handelskammarens nr 17095607
Momsreg.nr: NL 805398958 B01
Verkställande direktörer: Matthias Schiller, Eric Beukeboom